Car Beauty Baku

‼17 iLLiK TƏCRÜBƏMiZƏ ƏSASLANARAQ - GÖRÜLƏN iŞLƏRƏ TAM ZƏMANƏT VERiRiK ‼ AVTO YUMA KiMYƏVi TƏMiZLƏMƏ MOTOR YUYULMASI PROFESSIONAL CiLALAMA CERAMiC QORUYUCU QAT DƏRi OTURACAQLARIN BƏRPASI ŞÜŞƏLƏRiN PLYONKALANMASI SUPOTLARIN RƏNGLƏNMƏSi RULUN BƏRPASI SALON MEBELLƏRiNiN CiLALANMASI PLASTiK HiSSƏLƏRiN RƏNGLƏNMƏSi SiFARiŞLƏ AYAQALTILARIN HAZIRLANMASI AYAQALTILARIN ÜZLƏNMƏSi SALONUN PLASTiK HiSSƏLƏRiNƏ QORUYUCU ViNiL VURULMASI FARALARIN ZƏDƏLƏRDƏN QORUMAQ ŰÇÜN PPF QORUYUCU ÇƏKiLMƏSi ŞÜŞƏLƏRiN YAĞIŞ ƏLEYHiNƏ MƏHLULUN ÇƏKiLMƏSi DETALLI AVTO YUMA FARALARA HEM QORUYUCU HƏM TUNDESDIREN STEK DNYO AVTOMOBIL ÜZƏRINƏ QORUYUCU VE ÖZÜNÜ CIZIQLARDAN BƏRPA EDEN PPF POLURITAN QORUYUCU ÇƏKILMƏSI BU HƏLƏ GÖRDÜYÜMÜZ iŞLƏRiN 1 HiSSƏSiDiR. BiZ - SiZiN ÜÇÜN ÇALIŞIRIQ ; BiZi SEÇDiYiNiZ VƏ GÜVƏNDiYiNiZ ÜÇÜN ŢƏŞƏKKÜR EDiRiK !!!
Bakı, Xətai ray, 5 Fəzail Bayramov
.